WŁADZE WYDZIAŁU

 

Dziekan

dr hab. inż. Michał Kruk, prof. SGGW

22 59 37200

e-mail: michal_kruk@sggw.edu.pl

 

Prodziekan

dr inż. Diana Dziewa-Dawidczyk

22 59 37202

e-mail: diana_dziewa_dawidczyk@sggw.edu.pl