Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Adres: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

WŁADZE WYDZIAŁU

DZIEKAN

dr hab. inż. Arkadiusz ORŁOWSKI, prof. nadzw. SGGW

arkadiusz_orlowski@sggw.pl

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Leszek CHMIELEWSKI, prof. nadzw . SGGW

leszek_chmielewski@sggw.pl

Prodziekan ds. Dydaktyki (pok. 3/59)

dr hab. inż. Michał KRUK

michal_kruk@sggw.pl

Dyżury:  WTOREK  1100-1300    

               ŚRODA   1100-1300

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju (pok. 3/60)

dr hab. Joanna LANDMESSER

joanna_landmesser@sggw.pl

Dyżury:  WTOREK 1015-1200

                 Turnus A: sobota 1000-1130

                Turnus B: piątek  1600– 1730