WŁADZE WYDZIAŁU

 

Dziekan

dr hab. inż. Michał Kruk, prof. SGGW

22 59 37200

e-mail: michal_kruk@sggw.edu.pl

Konsultacje:

 

 

Prodziekan

dr inż. Diana Dziewa-Dawidczyk

22 59 37202

e-mail: diana_dziewa_dawidczyk@sggw.edu.pl

Konsultacje:

poniedziałek: 10.00-12.00 (oprócz 31.X, 28.XI, 26.XII, 30.I, 27.II)

środa: 12.00-13.00

sobota turnus A: 12.00-13.00 

sobota turnus B: po wcześniejszym uzgodnieniu