Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Adres: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

WF 2

Informacja dotycząca zajęć z wychowania fizycznego dla studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu organizuje dla studentów studiów niestacjonarnych mających w planie studiów zajęcia z wychowania fizycznego w następujących terminach: W SEMESTRZE ZIMOWYM 2016/2017 SOBOTA: 08:00-09:30 i 09:30-11:00

TURNUS A
SOBOTA miejsce przedmiot prowadzący
08:00-09:30 sala 2 Siatkówka mgr Mikołaj Rosa
08:00-09:30 sala 4 Siłownia mgr Tomasz Pietrasiński
9:30-11:00 sala 1 Gry mgr Mikołaj Rosa
9:30-11:00 sala 2 Gry mgr Tomasz Pietrasiński
TURNUS B
SOBOTA miejsce przedmiot prowadzący
08:00-09:30 sala 4 Siłownia mgr Maciej Dzierzbicki
08:00-09:30 sala 5 Pilates mgr Jolanta Paluch
09:30-11:00 sala 1 Gry mgr Maciej Dzierzbicki
09:30-11:00 sala 5 Pilates mgr Jolanta Paluch

Zajęcia odbywają się od 2-go zjazdu: A – 24.09.2016 B – 1.10.2016 Zapisy bezpośrednio u prowadzących – na zajęciach (budynek 28 – Obiekty Sportowe SGGW).

STUDENCI, STUDIÓW NIESTACJONARNYCH MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZALICZENIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ STUDIUM WFiS W WYMIENIOWYCH TERMINACH LUB POZA TERENEM UCZELNI – UCZESTNICZĄC W WYBRANYCH ZAJĘCIACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH – W TYM CELU NALEŻY DOSTARCZYĆ DO DZIEKANATU SWOJEGO WYDZIAŁU POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W TYCH ZAJĘCIACH NA zaswiadczenie_wzor_nst POŚWIADCZONYM PRZEZ ORGANIZATORA ZAJĘĆ W ILOŚCI GODZIN WYZNACZONEJ DLA DANEGO KIERUNKU STUDIÓW.

Ostateczny termin składania zaświadczeń to 08.01.2017

UWAGA! W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział w zajęciach WF studentów z innego turnusu np. jeżeli są wolne miejsca w turnusie A mogą się zapisywać studenci z turnusu B i na odwrót.