Szczegółowe zasady pobierania opłat 2022/23

Zarządzenia JM Rektora SGGW dotyczące opłat za studia:

ROCZNIK 2019/20

zarzadzenie 24 z 29-05-2019-oplaty-zalacznik-1    

ROCZNIK 2020/21

Zarządzenie nr 48 w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynającyh studia w roku akademickiego 2020_2021

załącznik do Zarządzenia nr 48

ROCZNIK 2021/22

Zarządzenie Nr 69 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2021 r.

Załącznik do zarządzenia nr 69 z dnia 26 maja 2021 r.

ROCZNIK 2022/23

Zarządzenie Nr 60 Rektora SGGW z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 61 Rektora SGGW z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022 2023

Załącznik do zarządzenia nr 61 z dnia 6 czerwca 2022 r.

 

Do pobrania:

podanie-o-zwolnienie-z-opłat-za-usługi-edukacyjne_2022_23

 

TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ NA ROK 2022/23  UPŁYWA 7 PAŹDZIERNIKA 2022

Czytelny skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia proszę wysłać na adres: wzim@sggw.edu.pl
TABELA OPŁAT

Wybierz właściwy wzór oświadczenia:

Oświadczenie_o_płatnościach_2022_23_INFORMATYKA_I_STOPIEŃ_1_ROK

Oświadczenie_o_płatnościach_2022_23_INFORMATYKA_II_STOPIEŃ_1_ROK

Oświadczenie_o_płatnościach_2022_23_INFORMATYKA_I_i_II_STOPIEŃ_2_i_3_ROK

Oświadczenie_o_płatnościach_2022_23_INFORMATYKA_I_STOPIEŃ_4_ROK

Oświadczenie_o_płatnościach_2022_23_INFORMATYKA_I_EKONOMETRIA_I_STOPIEŃ_1_ROK

Oświadczenie_o_płatnościach_2022_23_INFORMATYKA_I_EKONOMETRIA_II_STOPIEŃ_1_ROK

Oświadczenie_o_płatnościach_2022_23_INFORMATYKA_I_EKONOMETRIA_I-i-II_STOPIEŃ_2_i_3_ROK