Szczegółowe zasady pobierania opłat 2021/22

Zarządzenia JM Rektora SGGW dotyczące opłat za studia:

zarzadzenie 24 z 29-05-2019-oplaty-zalacznik-1    

2019-10-01-Zarzadzenie-47-pobieranie-oplat

2019-10-01-Zarzadzenie-47-pobieranie-oplat-zalacznik

2020-06-30-Zarządzenie nr 47 zmieniające Zarządzenie nr 47 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne

2020-06-30-Zarządzenie nr 48 w sprawie opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów rozpoczynającyh studia w roku akademickiego 2020_2021

2020-06-30-załącznik do Zarządzenia nr 48

2021 -06-07 Zarządzenie Nr 69 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2021 r.

2021-06-07 Załącznik do zarządzenia nr 69 z dnia 26 maja 2021 r.

 

Do pobrania:

podanie-o-zwolnienie-z-opłat-za-usługi-edukacyjne_2021_22

OPŁATY_2021_22_INFORMACJA_1_ 2_ROK

OPŁATY_2021_22_INFORMACJA_3_4_ROK

 

TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ NA ROK 2021/22  UPŁYWA 7 PAŹDZIERNIKA 2021

Czytelny skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia proszę wysłać na adres: wzim@sggw.edu.pl

Wybierz właściwy wzór oświadczenia:

Oświadczenie_o_płatnościach_2021_22_INFORMATYKA_I_i_II_STOPIEŃ_1_i_2_ROK

Oświadczenie_o_płatnościach_2021_22_INFORMATYKA_I_STOPIEŃ_3_ROK

Oświadczenie_o_płatnościach_2021_22_INFORMATYKA_I_STOPIEŃ_4_ROK

Oświadczenie_o_płatnościach_2021_22_INFORMATYKA_I_EKONOMETRIA_I-i-II_STOPIEŃ_1_i_2_ROK

Oświadczenie_o_płatnościach_2021_22_INFORMATYKA_I_EKONOMETRIA_I_STOPIEŃ_3_ROK