Pliki do pobrania

Termin składnia podań o warunkowe zaliczenie semestru lub powtarzanie semestru
w roku 2020/21 upływa 18 września 2020 r. (piątek)

Podania prosimy nadsyłać drogą mailową z konta Office 365 w domenie: sggw.edu.pl na adres: wzim@sggw.edu.pl

Do wiadomości należy załączyć czytelny, wypełniony i podpisany skan podania.

Przypominamy studentom, że konieczne jest wypełnienie górnej i dolnej tabeli w podaniu oraz wypisanie wszystkich przedmiotów, które nie zostały zaliczone w dotychczasowym przebiegu studiów (do dnia złożenia podania).

STUDENCI, KTÓRZY NIE ZALICZYLI SEMESTRU (w ehms znajdujesz się na roku 2019/20, semestrze letnim i brak decyzji Dziekana) ORAZ NIE ZŁOŻĄ W TERMINIE  PODAŃ ZOSTANĄ SKREŚLENI Z LISTY STUDENTÓW.