Plan zajęć 1

Aktualizacja: 20-05-2022

Plan_WZIM_2022_Wiosna_ST_19_V

Aby odnaleźć numer grupy należy zalogować się do https://ehms.sggw.edu.pl/standard/
a następnie kliknąć w zakładkę pod zdjęciem:  
„Informacje o toku studiów”

UWAGA: PLAN I SALE MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSZĘ SPRAWDZAĆ DATĘ  AKTUALIZACJI.