Plan zajęć 1

Aktualizacja: 04-01-2023 r.

Plan_WZIM_ST_2023_01_04

Aby odnaleźć numer grupy należy zalogować się do https://ehms.sggw.edu.pl/standard/
a następnie kliknąć w zakładkę pod zdjęciem:  
„Informacje o toku studiów”

UWAGA: PLAN I SALE MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSZĘ SPRAWDZAĆ DATĘ  AKTUALIZACJI.