Plan zajęć 1

Aktualizacja: 14-10-2020 r.

Plan_2020_Jesien_ST_Hybr_v18 (1)

Aby odnaleźć numer grupy należy zalogować się do https://ehms.sggw.pl/standard/
a następnie kliknąć w zakładkę pod zdjęciem:  

„Informacje o toku studiów”

UWAGA: PLAN I SALE MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSZĘ SPRAWDZAĆ DATĘ  AKTUALIZACJI.