Plan zajęć 1

Aktualizacja: 26-09-2022 r.

Plan_WZIM_ST_Jesien_2022 (4)

Aby odnaleźć numer grupy należy zalogować się do https://ehms.sggw.edu.pl/standard/
a następnie kliknąć w zakładkę pod zdjęciem:  
„Informacje o toku studiów”

UWAGA: PLAN I SALE MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSZĘ SPRAWDZAĆ DATĘ  AKTUALIZACJI.