DZIEKANAT

Budynek 34, III piętro, pok. 3/35 i pok. 3/36 B, e-mail: wzim@sggw.edu.pl

Wirtualny dziekanat:  https://ehms.sggw.pl/standard/

Strona na facebooku 

W celu ograniczenia ryzyka epidemiologicznego prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej oraz poczty tradycyjnej. Wizytę w dziekanacie w sprawach administracyjnych, prosimy uzgadniać z wyprzedzeniem telefonicznie lub mailowo.

 

Nie ma konieczności osobistego przedłużania ważności legitymacji w dziekanacie.

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

https://www.sggw.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji

 

 

OBSŁUGA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW:

DZIEKANAT 1:   wtorek, czwartek 11.00-13.00
oraz sobota w turnusie A 9.30-13.30 
(10.X, 24.X, 12.XII, 6.II)

DZIEKANAT 2:  środa, piątek 11.00-13.00
oraz sobota w turnusie B 9.30-13.30
(17.X, 7.XI, 21.XI, 16.I)

W poniedziałki dziekanat nie obsługuje studentów.

UWAGA: na terenie Uczelni obowiązuje zachowanie dystansu, noszenie maseczki lub przyłbicy oraz dezynfekcja rąk.

 
 
 DZIEKANAT 1 pok. 3/36 B

Kierownik dziekanatu

mgr Beata Sztab
tel. 022-59-37213 
beata_sztab@sggw.edu.pl

(opłaty, skreślenia, odwołania, zaświadczenia, bieżąca obsługa)

 

 mgr Aneta Ryńska 
tel. 022-59-37214
aneta_rynska@sggw.edu.pl

(obrony prac dyplomowych, wznowienia, przeniesienia, odbiór dokumentów, bieżąca obsługa) 

 

DZIEKANAT 2 pok. 3/35

 mgr Dominika Rudaś  
tel. 022-59-37215
dominika_rudas@sggw.edu.pl

(stypendia, protokoły elektroniczne, programy studiów, bieżąca obsługa)

 

mgr Ewa Miąsko
tel. 022-59-37212 
ewa_miasko@sggw.edu.pl

(kontrola akt studenckich, archiwum, odbiór dokumentów, bieżąca obsługa)   

 

  mgr inż. Halina Paluszkiewicz-Schaitter 

pok. 3/36, tel. 022-59-37210

 

absolwenci.wzim.sggw@gmail.com 

BIURO KARIER