Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Adres: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

DZIEKANAT

Budynek 34, III piętro

 

Wirtualny dziekanat (e-HMS)        e-mail: wzim@sggw.pl

Strona na facebooku 

GODZINY OTWARCIA:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK   10001300 

oraz w terminach zjazdów:

PIĄTEK   1400-1700 

SOBOTA   0930-1230 

 DZIEKANAT pok. 3/36

 Kierownik dziekanatu  

mgr Beata Sztab   tel. 022-59-37213 

(opłaty, wznowienia, przeniesienia, skreślenia, bieżąca obsługa)

 

mgr Aneta Ryńska   tel. 022-59-37214 

(obrony prac dyplomowych, zaświadczenia, odbiór dokumentów, bieżąca obsługa) 

mgr Dominika Rudaś   tel. 022-59-37215 

(stypendia, protokoły elektroniczne, programy studiów)

mgr Ewa Miąsko   tel. 022-59-37212  

(kontrola akt studenckich, minima kadrowe, archiwum)   

 

  mgr inż. Halina Paluszkiewicz-Schaitter 

pok. 3/35, tel. 022-59-37210, fax. 022-59-37211

 

absolwenci.wzim.sggw@gmail.com 

BIURO KARIER