Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Adres: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Języki obce

Zasady na rok akademicki 2018/19:

Studenci, którzy znajdują się w poniższych sytuacjach:

  1. zmienili grupę językową (np. z języka niemieckiego na język rosyjski);
  2. zmienili osobę prowadzącą lektorat;
  3. przystępują do egzaminu z innego języka niż zaliczali lektoraty (np. lektoraty z języka niemieckiego, egzamin z języka angielskiego);
  4. kontynuują lektorat mimo oczekiwania na powtarzanie semestru (status OP);
  5. powtarzają semestr (status P);
  6. wznawiają studia (status N);
  7. zostali przyjęci z przeniesienia (status EN);
  8. realizują warunek z języka obcego (status V);
  9. przystępują do egzaminu w trzecim przysługującym terminie.

zobowiązani są zgłosić tę zmianę w ciągu 2 tygodni od jej zaistnienia, do dziekanatu w formie oświadczenia (druk do pobrania: oswiadczenie_dotyczace_jezykow).

Niezłożenie stosownego oświadczenia w terminie, uniemożliwi wprowadzenie danych studenta do protokołu zaliczeniowego, co będzie równoważne z brakiem oceny oraz koniecznością odpłatnego powtarzania przedmiotu.

Strona Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych: http://jezyki.sggw.pl/

TERMINY I WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINÓW

Regulamin przystąpienia do egzaminu-od 2018-2019

Terminy egzaminów końcowych201819