Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Adres: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Archiwum Ogłoszenia Kategoria

Odwołane zajęcia z powodu choroby

Dr Grzegorz Wieczorek odwołuje zajęcia w turnusie A 22-24.09.2017 INF R3S5.

Czytaj więcej

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ O POWTARZANIE PRZEDMIOTU/SEMESTRU W ROKU AKADEMICKIM 2017/18 DLA STUDIÓW STACJONARNYCH UPŁYWA 27-09-2017r. DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH UPŁYWA 06-10-2017r.

Czytaj więcej

Inauguracja Wydziałowa 2017/2018

Dziekan i Rada Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na Inaugurację Roku Akademickiego 20 17/2018, która odbędzie się w dniu 3 października 2017 r. o godz. 1200 w Auli Kryształowej budynek 9, ul. Nowoursynowska 166     Program uroczystości: Hymn państwowy Otwarcie uroczystości  przez  […]

Czytaj więcej

Sesja poprawkowa – jesień – 2016/2017

  Egzamin poprawkowy z algorytmów i struktur danych dla studentów studiów: Niestacjonarnych (rok 1 IiE) odbędzie się 23.09.2017r. o godz.09 w pokoju 3/95. DODATKOWY TERMIN EGZAMINU Z JĘZYKA OBCEGO: dodatkowy egzamin j. obcy

Czytaj więcej

Kredyt studencki

Szanowni Państwo, w dniu 15 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz.1013). Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany […]

Czytaj więcej

Biuro karier – link do różnych ofert i ogłoszeń

Biuro Karier

Czytaj więcej

Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie_NNW_studenta_SGGW Wniosek ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w roku akademickim 2016/17 można złożyć  korzystając ze strony: http://www.nnw-sggw.pl/ Dla studentów odbywających praktyki zawodowe w bieżącym roku akademickim ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe. Można tez skorzystać z produktu ubezpieczeniowego dla studentów jakim jest Karta EURO26, gwarantująca ochronę NNW, koszty leczenia za […]

Czytaj więcej