TERMIN ROZPATRYWANIA PODAŃ O WARUNEK/POWTARZANIE SEMESTRU

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego Prodziekan ma 30 dni na rozpatrzenie podań, w sprawach skomplikowanych 60 dni.

W związku z tym bardzo proszę nie dzwonić do dziekanatu z pytaniem – złożyłem/am podanie, kiedy będzie decyzja w mojej sprawie. Dziekanat przyjął kilkaset podań. Pani Prodziekan rozpatruje Państwa wnioski. Decyzje będą sukcesywnie  wpisywane do ehms.  Dołożymy wszelkich starań, żeby decyzje Pani Prodziekan zostały wprowadzone do sytemu do 30-09-2022 r.  Jednak prosimy o wyrozumiałość i nietelefonowanie w wyżej wymienionej sprawie. Odpowiadanie Państwu zabiera nam cenny czas.

Z wyrazami szacunku,

Beata Sztab

Kierownik dziekanatu

 

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ O WARUNKOWE ZALICZENIE / POWTARZANIE SEMESTRU

 

Termin składania podań dla studiów stacjonarnych upływa 16 września 2022 r.,

dla studiów niestacjonarnych upływa 18 września 2022 r.

Wzory podań znajdują się na stronie: http://student.wzim.sggw.pl/pliki-do-pobrania/

Podania prosimy nadsyłać z adresu uczelnianego e-mailem na adres: wzim@sggw.edu.pl

Przyjmujemy podania w pliku pdf., format A4, wypełnione czytelnie, skan wykonany na białym tle. 

NIE PRZYJMUJEMY ZDJĘĆ WYKONANYCH TELEFONEM

Wypełnione podanie: PODANIE PRZYKŁAD

Po przyjęciu podania otrzymasz potwierdzenie od pracownika dziekanatu.

Podania można złożyć również osobiście w dziekanacie lub pozostawić w skrzynce podawczej obok pok. 3/35.

UWAGA:
Przypominamy, że zgodnie z regulaminem studiów w SGGW warunkowe zaliczenie semestru lub skierowanie na powtarzanie semestru odbywa się na wniosek studenta. Dopuszczalny deficyt punktów dla studentów 1-ego roku wynosi 10 ECTS, dla studentów wyższych lat 12 ECTS. Pierwszego semestru studiów nie można powtarzać (jeśli przekroczysz 10 ECTS deficytu). 

Wszystkie osoby, które będą posiadały deficyt punktów ECTS po semestrze letnim i nie złożą podań, w wymaganym terminie, zostaną skreślone z listy studentów.

DYSKRYMINACJA I JEJ PRZECIWDZIAŁANIE W SGGW

W związku z realizowaną w SGGW polityką równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz wprowadzeniem w naszej Uczelni Planu Równości Płci na lata 2022-2025 (zgodnie z Zarządzeniem Nr 141 Rektora SGGW z dnia 31 grudnia 2021 r.) studenci i studentki SGGW mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu w zakresie wiedzy na temat dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na płeć molestowania i molestowania seksualnego, umiejętności rozpoznawania tych zjawisk i reagowania na nie oraz procedur przyjętych w Uczelni. 

Poniżej przekazujemy link do formularza, w którym zawarte są materiały szkoleniowe: https://forms.office.com/r/hs3Mr9AArw

/
forms.office.com

 Z materiałem należy zapoznać się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 roku.

Przypominamy, że szkolenie jest obowiązkowe! 

 

 

INSTRUKCJA GENEROWANIA MLEGITYMACJI

  1. Przed wygenerowaniem mLegitymacji należy pobrać i zainstalować na swoim urządzeniu mobilnym aplikację mObywatel,
  2. Następnie należy zarejestrować się pod adresem: https://mlegitymacja.sggw.edu.pl/ (login to numer indeksu w formacie sXXXXXX, hasło takie samo jak do poczty uczelnianej),
  3. Po zalogowaniu należy zgłosić chęć wyrobienia mLegitymacji, klikając na przycisk „Zleć”,
    i wylogować się z systemu na ok. 15 minut,
  4. Po ponownym zalogowaniu, po kliknięciu na przycisk „Odbierz”, powinny być dostępne kod QR oraz kod tekstowy, które należy zeskanować i wprowadzić w aplikacji mObywatel,
  5. Po zatwierdzeniu wszystkich zgód, od tej pory możliwe będzie wyświetlenie mLegitymacji na ekranie telefonu.
 Przygotował: Adrian Szczerba
WARUNKIEM WYGENEROWANIA MLEGITYMACJI JEST PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI
W DZIEKANACIE NA NOWY SEMESTR.

SKRZYNKA PODAWCZA DZIEKANATU

Uruchomiliśmy dla Państwa nową opcję składania podań, wniosków i formularzy.
Obok pokoju 3/35 bud. 34 została powieszona czarna skrzynka pocztowa.

Prosimy pozostawiać w skrzynce dokumenty sprawdzone, wypełnione czytelnie i podpisane.
Dokumenty błędnie wypełnione lub niekompletne będą odsyłane.

  

AKTYWACJA I DOSTĘP DO OFFICE 365

Usługa Microsoft 365 umożliwia studentom m. in. dostęp do poczty, zajęć zdalnych i obowiązkowych szkoleń, wysyłania zapytań i wniosków.
Aby aktywować konto należy przejść na stronę: 
https://konto.sggw.edu.pl/

wybrać opcję: zapomniałem hasła,
w polu adres e-mail wpisać adres podany podczas rejestracji na studia.
W odpowiedzi na podany adres otrzymasz link do resetu hasła. 

Aby uzyskać dostęp do swojej skrzynki pocztowej w MS Office 365 przez przeglądarkę internetową należy zalogować się na stronie: https://poczta.sggw.edu.pl

Instrukcja do pobrania: SGGW_SSP_student

Adresy skrzynek studenckich mają następującą składnię:

sXXXXXX@sggw.edu.pl gdzie XXXXXX to numer albumu poprzedzony „0”, tak aby uzyskać 6 znaków. Dla numeru albumu 1999 będzie to s001999@sggw.edu.pl

Więcej informacji na temat logowania i obsługi Microsoft 365 można znaleźć na stronie: pomoc.o365.sggw.edu.pl

Pomoc informatyczna SGGW pod adresem: pomoc_ci@sggw.edu.pl

Uwaga: Aktywacja konta MS Office 365 jest obowiązkowa.
Dziekanat prowadzi korespondencję ze studentami za pośrednictwem tego konta.

PODANIA, WNIOSKI, ZAŚWIADCZENIA – WZIM@SGGW.EDU.PL

PROSIMY NIE WYSYŁAĆ PODAŃ NA E-MAILE IMIENNE PRACOWNIKÓW DZIEKANATU.

Podania, wnioski, zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą mailową z konta Office 365 w domenie: sggw.edu.pl na adres: wzim@sggw.edu.pl

Do wiadomości należy załączyć czytelny, wypełniony i podpisany skan podania (PDF),
w formacie A4. NIE PRZYJMUJEMY ZDJĘĆ WYKONANYCH TELEFONEM.

ZAMAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ:

1) Podaj imię i nazwisko, numer albumu, ilość sztuk.

2) Napisz czy potrzebujesz wersję papierową, czy elektroniczną.

3) Zaświadczenie zostanie wysłane e-mailem lub będzie przygotowane do odbioru w dziekanacie w ciągu 3 dni.

4) Istnieje możliwość wysyłki zaświadczeń pocztą, listem poleconym na wskazany adres korespondencyjny.

WNIOSKI O UMORZENIE PŁATNOŚCI (CZESNEGO) NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W DZIEKANACIE LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ LISTEM POLECONYM NA ADRES DZIEKANATU WYDZIAŁU.

PLAN ZAJĘĆ APLIKACJA NA TELEFON

Szanowni Państwo,

Link do aplikacji dla iphonów (iOS) :
https://itunes.apple.com/PL/app/id1384573148?mt=8

Link aplikacji dla Androidów :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.silvernet.silvertimetable

Jeżeli już ktoś ma zainstalowaną aplikację, to tylko trzeba w aplikacji odświeżyć plan przyciskiem w prawym górnym rogu.
A jeśli jednak pojawią się problemy z ustawieniami po odświeżeniu, trzeba zrestartować całą aplikację.
Plan na telefony jest dla studentów, ale także i dla prowadzących. Trzeba skorzystać z odpowiedniej opcji – w ustawieniu planu.

If someone already has the application installed, then you only need in the application refresh the plan with the button in the upper right corner. And if there are problems with settings after refreshing, you need to restart the entire application. The phone plan is for students, but also for trainers. You have to use the appropriate option – in the plan setting.

Wsparcie dla studenta

Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu

Antoine de Saint-Exupéry  „Mały Książę

 

Drogi Studencie!

 Jeśli masz problemy, czujesz się osamotniony, wątpisz w sens życia, Twoja rodzina przeżywa kryzys – możesz i powinieneś szukać wsparcia.

Pomocna dłoń czeka na Ciebie.

Duszpasterstwo akademickie:

http://dastudnia.pl/

http://www.sluzew.dominikanie.pl/da/

http://dab.jezuici.pl/

http://petra-warszawa.pl/

http://swanna.waw.pl/duszpasterze

Telefon zaufania:

http://www.telefonzaufania.org.pl/

Pomoc psychologa:

http://niepelnosprawni.sggw.pl/s4.html

Myśli samobójcze – pomoc:

http://przyjaciele.org/

Narkomania – pomoc:

http://narkomania.akcjasos.pl/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”:

http://www.niebieskalinia.pl/

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

http://www.parpa.pl/?subL=2&checkL=5

 Krajowe Centrum ds. AIDS:

http://aids.gov.pl/

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych:

http://www.zaginieni.pl/

Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie:

http://www.psychologia.edu.pl/o-nas/struktura-organizacyjna.html

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie:

http://www.ipin.edu.pl/home/kpz/

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SGGW:

http://www.sggw.pl/uczelnia/struktura-administracyjna/jednostki-uslugowe/niepubliczny-zaklad-opieki-zdrowotnej