DYSKRYMINACJA I JEJ PRZECIWDZIAŁANIE W SGGW

W związku z realizowaną w SGGW polityką równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz wprowadzeniem w naszej Uczelni Planu Równości Płci na lata 2022-2025 (zgodnie z Zarządzeniem Nr 141 Rektora SGGW z dnia 31 grudnia 2021 r.) studenci i studentki SGGW mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniu w zakresie wiedzy na temat dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na płeć molestowania i molestowania seksualnego, umiejętności rozpoznawania tych zjawisk i reagowania na nie oraz procedur przyjętych w Uczelni. 

Poniżej przekazujemy link do formularza, w którym zawarte są materiały szkoleniowe: https://forms.office.com/r/hs3Mr9AArw

/
forms.office.com

 Z materiałem należy zapoznać się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 roku.

Przypominamy, że szkolenie jest obowiązkowe! 

 

 

Written By Beata Sztab