Wybór tematów i opiekunów prac dyplomowych bronionych w roku 2023

Szanowni Państwo,

dla studentów, którzy będą przystępować do obron prac inżynierskich i magisterskich w roku 2023  uruchomiono kurs o nazwie:

„Wybór tematów i opiekunów prac dyplomowych bronionych w roku 2023”

dostępny ze strony:

https://e.sggw.pl/enrol/index.php?id=4541

Proszę się tam zalogować oraz:

  1. zapoznać się z propozycjami tematów prac dyplomowych (plik xls) – ten plik będzie aktualizowany;
  2. wysłać maila do potencjalnego opiekuna pracy/złożyć mu wizytę; jeśli wyrazi on gotowość objęcia opieką, wykonać zadanie:
    Wybierz swojego przyszłego opiekuna (głosowanie);
  1. po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem tematu pracy, wykonać zadanie:
    Dokonaj zapisu w bazie realizowanych tematów prac dyplomowych (baza danych);
  1. procedurę rejestracji zakończyć zadaniem:
    Prześlij wypełniony formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej;

(na moodle załączyć skan dokumentu, do dziekanatu wysyłać skan na adres: wzim@sggw.edu.pl).

 

Logując się na kurs proszę podać hasło przyporządkowujące do odpowiedniej

grupy. Konwencja tworzenia haseł jest następująca:

rok + skrót kierunku + ozn. stopnia studiów + ozn. trybu studiów + $.

 

Wybór opiekuna pracy, ustalenie tematu pracy i przesłanie zgłoszenia

powinny nastąpić do 31.05.2022r.

Hasła przydzielające do grup:

IiE mgr niestacjonarne: 2023IiEmgrnst$ 

IiE mgr stacjonarne: 2023IiEmgrst$ 

IiEBDA mgr stacjonarne: 2023IiEBDAmgrst$ 

INF inż. niestacjonarne: 2023INFinznst$ 

INF inż. stacjonarne: 2023INFinzst$ 

INF mgr niestacjonarne: 2023INFmgrnst$ 

INF mgr stacjonarne: 2023INFmgrst$

 

Podkreślam, że wyboru opiekuna pracy  dokonujemy

PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU tego z przyszłym opiekunem!!!

Liczba miejsc u poszczególnych osób jest OGRANICZONA (max 7);

gdy zostanie wyczerpana, przy nazwisku pracownika pojawia się napis: (pełne).

W przypadku problemów technicznych z kursem bardzo proszę o informację.

Pozdrawiam,

dr inż. Diana Dziewa-Dawidczyk

Prodziekan

Written By Beata Sztab