PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA WZIM W ROKU 2020/21

WNIOSKI STYPENDIALNE PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ.

WYSYŁKA LISTEM POLECONYM NA ADRES DZIEKANATU WYDZIAŁU ZIiM.

 

SZCZEGÓŁY TUTAJ: Ogłoszenie_na_WZIM (1)

Written By Beata Sztab