PODANIA, WNIOSKI, ZAŚWIADCZENIA – WZIM@SGGW.EDU.PL

Podania, wnioski, zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą mailową z konta Office 365 w domenie: sggw.edu.pl na adres: wzim@sggw.edu.pl

Do wiadomości należy załączyć czytelny, wypełniony i podpisany skan podania (PDF),
w formacie A4. Z
djęć (JPG) nie przyjmujemy.

ZAMAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ: podaj imię i nazwisko, numer albumu, ilość sztuk.

Napisz czy potrzebujesz wersję papierową, czy elektroniczną.

Zaświadczenie zostanie wysłane e-mailem lub będzie do odbioru w kolejnym dniu roboczym w dziekanacie.

WNIOSKI O UMORZENIE PŁATNOŚCI (CZESNEGO) NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W DZIEKANACIE LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ LISTEM POLECONYM NA ADRES DZIEKANATU WYDZIAŁU.

Written By Beata Sztab