ZAJĘCIA STACJONARNE NA WYDZIALE W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU 2020_21

Aktualizacja: 15-09-2020 r.

Zgodnie z zaleceniem JM Rektora SGGW stacjonarnie na Wydziale odbędą się zajęcia
laboratoryjne i ćwiczeniowe dla studentów:

1-ego semestru kierunku informatyka – inżynierskie oraz informatyka i ekonometria – licencjackie I stopnia  (stacjonarne i niestacjonarne)

7-ego semestru kierunku informatyka – inżynierskie (stacjonarne)

ponadto

5-ego semestru kierunku informatyka – inżynierskie (stacjonarne) spec. TM,
przedmiot: podstawy fotografii cyfrowej

2-ego semestru kierunku informatyka – magisterskie (stacjonarne) spec. ZM,
przedmiot: inżynieria dźwięku 

5-ego semestru kierunku informatyka i ekonometria – licencjackie (stacjonarne)
przedmiot: ekonometria (prowadzi dr hab. Hanna Dudek)

1-ego semestru kierunku informatyka i ekonometria – magisterskie (niestacjonarne)
przedmiot: mikroekonomia (prowadzi dr hab. Hanna Dudek)

Prosimy o sprawdzanie daty aktualizacji. Wytyczne mogą ulec zmianie.

Więcej informacji na stronie:
https://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-studentow_/organizacja-nauki-w-semestrze-zimowym-2020-2021

Written By Beata Sztab