Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Adres: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Wybór promotorów i tematów prac dyplomowych bronionych w 2020 r.

Termin zgłoszenia promotorów i tematów prac dyplomowych został wydłużony do 2 grudnia 2019r.

Szanowni Państwo Studenci,
broniący w roku 2020 prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie!

Informuję, że uruchomiono dla Państwa kurs moodle o nazwie:
Wybór promotorów i tematów prac dyplomowych bronionych w
2020 r.,

dostępny ze strony
https://e.sggw.pl/course/index.php?categoryid=409

Proszę się tam zalogować oraz:

1. zapoznać się z Propozycjami tematów prac dyplomowych (plik xls)-ten plik będzie aktualizowany;
2. złożyć wizytę potencjalnemu promotorowi; jeśli wyrazi on gotowość objęcia opieką, wykonać zadanie Wybierz swojego przyszłego promotora (głosowanie);
3. po wcześniejszym uzgodnieniu z promotorem tematu pracy, wykonać zadanie Dokonaj zapisu w bazie realizowanych tematów prac dyplomowych (baza danych);
4. procedurę rejestracji zakończyć zadaniem Prześlij wypełniony formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej; (oryginał składamy do Dziekanatu, na moodle załączamy zeskanowaną lub sfotografowaną kopię).

Logując się na kurs proszę podać hasło przyporządkowujące do odpowiedniej grupy.

Konwencja tworzenia haseł jest następująca: rok + skrót kierunku + ozn. stopnia studiów + ozn. trybu studiów + $.
Np. 2020IiElicst$ jest dla studentów kierunku Informatyka i
Ekonometria, studia licencjackie, stacjonarne.

A oto pełna lista haseł:
2020IiElicst$
2020IiElicnst$
2020IiEmgrst$
2020IiEmgrnst$
2020INFinzst$
2020INFinznst$
2020INFmgrst$
2020INFmgrnst$

Wybór promotora, ustalenie tematu pracy i przesłanie zgłoszenia powinny nastąpić do 25.XI.2019r. Podkreślam, że wyboru promotora dokonujemy PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU tego z przyszłym opiekunem!!! Liczba miejsc u poszczególnych osób jest OGRANICZONA (max 7); gdy zostanie wyczerpana, przy nazwisku pracownika pojawia się napis: (pełne).

Z poważaniem
dr inż. Diana Dziewa-Dawidczyk
Prodziekan
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie