Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Adres: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA STUDENTÓW

Informacje na temat ubezpieczenia NNW znajdują się na stronie:

https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/regulamin-studiow