Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Adres: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

STYPENDIA 2019/2020

Osoby planujące ubiegać się o stypendium socjalne na rok akademicki 2019/20 informujemy,
że w życie wchodzą przepisy nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/pomoc-materialna

podany link odsyła do strony SGGW na której należy sprawdzać, czy opublikowano już nowy Regulamin przyznawania pomocy materialnej wraz z załącznikami.

Każdy student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł musi dołączyć do wniosku zaświadczenie z OPS [ośrodka pomocy społecznej] o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. 
Takie zaświadczenie wystawiane jest po przeprowadzeniu wywiadu. Osoby korzystające z pomocy społecznej prawdopodobnie otrzymają takie zaświadczenie bez zwłoki. Kto nigdy nie korzystał z pomocy społecznej, musi o nią wystąpić.

 Dotyczy to również studentów z zagranicy. Osoby, które w tym roku po raz pierwszy przyjechały do Polski muszą postarać się o takie zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej w swoim kraju. Osoby, które już przebywają w Polsce i rekrutowały się ponownie, muszą zgłosić się do odpowiedniego OPS w stosunku do miejsca zamieszkania w Polsce. Polski OPS musi skontaktować się z ośrodkiem w miejscu zamieszkania rodziców i przeprowadzić wywiad.

https://www.sggw.pl/image/data/SGGW/bss/RS_2019/Regulamin_swiadczen.pdf

Terminy przyjmowania wniosków stypendialnych

Sala 3/28B bud. 34

Wnioski o styp. Rektora z osiągnięciami wyłącznie za średnią – Wnioski będą przyjmowane w ciągu 7 dni roboczych (wg dyżurów) po ogłoszeniu WSTĘPNYCH list rankingowych (prawdopodobnie 10.10.19), od osób, którym została przydzielona kategoria punktowa oraz od osób, które w wyniku zmian pojawią się w rankingu końcowym (przyjmowane po rankingu końcowym, prawdopodobnie po 17.10.18). Osoby, które nie mają przyznanej kategorii w rankingu, nie składają wniosków (dotyczy wyłącznie osób z osiągnięciami tylko za średnią ocen). Wszystkie wnioski o stypendium Rektora muszą być złożone najpóźniej w dniu 16.10 wg poniższych dyżurów.

Wnioski o styp. Rektora zawierające dodatkowe osiągnięcia (poza średnią) – Wnioski przyjmowane będą przez Biuro Spraw Studenckich w terminie 7 roboczych od rozpoczęcia semestru, wg godzin pracy BBSu.

  • Wnioski o styp. Rektora dla studentów I roku studiów II stopnia – Studenci I roku studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli w innej uczelni, są zobowiązani do wniosku o przyznanie stypendium rektora dołączyć zaświadczenie z ukończonej uczelni potwierdzające średnią ocen uzyskanych na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia zawierające ponadto liczbę przedmiotów na ostatnim roku studiów, rok akademicki, w którym został zaliczony ostatni semestr studiów, skalę ocen stosowaną w uczelni, datę rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia oraz czas trwania tych studiów określony w programie studiów.
  1. Pozostałe wnioski stypendialne (socjalne, zapomogi, specjalne dla os. n.) – Wnioski będę przyjmowane wg poniższych dyżurów.
  2. Wnioski oraz uzupełnienia dokumentów przyjmowane są wyłącznie w wyznaczonych terminach – nie są przyjmowane przez Dziekanat do końca grudnia. Od 1 stycznia, wnioski oraz uzupełnienia, składamy w dziekanacie w godzinach jego pracy.
  3. W poszczególnych terminach będę się starał przyjmować wnioski ‘do ostatniego studenta’.

Terminy przyjmowania wniosków oraz uzupełnień dokumentów w październiku (I tura):*

02.10.2019 14:00-16:00

04.10.2019  17:00-19:00 (pierwszeństwo mają studenci studiów niestacjonarnych)

08.10.2019  10:00-12:00

11.10.2019  18:00-20:00 (pierwszeństwo mają studenci studiów niestacjonarnych oraz osoby składające  wnioski o stypendium Rektora)

Terminy przyjmowania wniosków oraz uzupełnień dokumentów w październiku (II tura):**

16.10.2019  11:00-13:00 (pierwszeństwo mają  osoby składające wnioski o stypendium Rektora)

25.10.2019  16:00-18:00 (pierwszeństwo mają studenci studiów niestacjonarnych)

29.10.2019  10:00-12:00

Terminy przyjmowania wniosków oraz uzupełnień dokumentów w listopadzie (III tura):***

6.11.2019  11:00-13:00

Terminy przyjmowania wniosków oraz uzupełnień dokumentów w listopadzie (IV tura):****

15.11.2019  16:00-18:00 (pierwszeństwo mają studenci studiów niestacjonarnych)

25.11.2019  12:00-14:00

Terminy przyjmowania wniosków oraz uzupełnień dokumentów w listopadzie (V tura):*****

2.12.2019  13:00-14:00

Terminy przyjmowania wniosków oraz uzupełnień dokumentów w listopadzie (VI tura):******

17.12.2019  14:00-15:00

*Nowe wnioski złożone w tych terminach rozpatrywane będę od października

** Nowe wnioski złożone w tych terminach rozpatrywane będę od listopada (przepada stypendium za październik)

*** Nowe wnioski złożone w tych terminach rozpatrywane będę od listopada (NIE przepada stypendium za listopad) – jest to zmiana względem poprzedniego roku

**** Nowe wnioski złożone w tych terminach rozpatrywane będę od grudnia (przepada stypendium za październik i listopad)

***** Nowe wnioski złożone w tych terminach rozpatrywane będę od grudnia (NIE przepada stypendium za grudzień) – jest to zmiana względem poprzedniego roku

****** Nowe wnioski złożone w tych terminach rozpatrywane będę od stycznia (przepada stypendium za październik, listopad i grudzień)

-Terminy oraz godziny mogą ulegać zmianie – przed przyjściem na uczelnie proszę je zweryfikować na stronie wydziałowej lub na FB: https://www.facebook.com/groups/798731970176898/

-Kompletny wniosek można również wysłać pocztą, na adres Dziekanatu z dopiskiem „Komisja Stypendialna” (nie dotyczy styp. Rektora składanych w BSSie i opisanych wyżej).

W razie pytań:

Grupa FB: https://www.facebook.com/groups/798731970176898/

Mail: stypendia.wzim@gmail.com