Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Adres: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA DLA STUDENTÓW I ROKU (również 2-go stopnia) stacjonarnych i niestacjonarnych

Szanowni Państwo

Niniejszym informuję, że na platformie szkoleniowej SZKOLENIA.SGGW.PL zostały zamieszczone materiały dwóch e-learningowych szkoleń instruktażowych (bibliotecznego oraz BHP), które są obowiązkowe dla studentów rozpoczynających studia licencjackie, inżynierskie oraz jednolite studia magisterskie. Aby zrealizować szkolenia, należy zalogować się na platformie szkoleniowej, zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i rozwiązać obowiązkowe testy.

Szkolenie biblioteczne może być realizowane przez studentów I roku wszystkich kierunków studiów już od dnia 11 października br. Natomiast szkolenie z zakresu BHP od 20 listopada do 03 grudnia 2017 r.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań bardzo proszę o kontakt z panem dr Zbigniewem Rusinowskim (tel. 22 59 32006) lub zbigniew_rusinowski@sggw.pl