Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Adres: 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Inauguracja Wydziałowa 2017/2018

Dziekan i Rada Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

zapraszają na

Inaugurację Roku Akademickiego 20 17/2018,

która odbędzie się w dniu 3 października 2017 r. o godz. 1200

w Auli Kryształowej budynek 9, ul. Nowoursynowska 166

 

 

Program uroczystości:

Hymn państwowy

Otwarcie uroczystości  przez  Dziekana Wydziału:

dr hab. inż. Arkadiusza Orłowskiego, prof. nadzw. SGGW

Ślubowanie nowoprzyjętych studentów

Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich

Wręczenie nagród JM Rektora

Wystąpienie przedstawiciela młodzieży akademickiej

Wykład inauguracyjny:

Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, członek rzeczywisty PAN 

Instytut Badań Systemowych PAN

„Człowiek jako partner kognitywny dla komputera – jedno z ‘wielkich wyzwań’ współczesnej informatyki”

Gaudeamus